In hoger beroep o.a. een hoge geldboete en werkstraf geëist tegen ex-directeur abortuskliniek Den Haag wegens verduistering

De advocaat-generaal (OM) in Den Haag heeft op 7 juli in hoger beroep een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en een geldboete van € 75.000 geëist tegen een ex-directeur van een Haagse abortuskliniek. In de visie van het OM heeft zij zich gedurende meerdere jaren schuldig gemaakt aan het op structurele basis feitelijk leidinggeven aan de jaarlijkse verduistering van geld van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), waardoor ten onrechte AWBZ subsidies aan de abortuskliniek verstrekt zijn. Het gaat dan om een bedrag van ruim € 7,5 ton. Door het vervalsen van de subsidieaanvragen werden de reeds verstrekte voorschotten verduisterd. Ze heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het witwassen van ruim € 3,5 ton. Tegen een medewerker van diezelfde kliniek eiste de advocaat-generaal een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden wegens het medeplegen van het vervalsen van patiëntenformulieren en subsidies. De oplichting bestond er uit dat bij het College voor Zorgverzekeringen meer en andere behandelingen werden gedeclareerd dan verricht. Deels door het opvoeren van behandelingen verricht bij mensen die niet AWBZ-gerechtigd waren, deels omdat behandelingen of consulten werden opgevoerd die niet of in een andere, goedkopere, vorm waren verricht en deels omdat maagdenvlieshersteloperaties als abortussen werden gedeclareerd.

De rechtbank veroordeelde de ex-directeur alleen voor oplichting van het CVZ tot een geldboete van € 25.000 waarvan € 20.000 voorwaardelijk en sprak vrij van de overige feiten. De medewerker werd veroordeeld tot 120 uurwerkstraf. Het OM en de ex-directeur stelden hoger beroep in.

De advocaat-generaal vindt dat bij de ex-directeur niet alleen meer feiten kunnen worden bewezen maar dat zij ook met kwade opzet heeft gehandeld waar het gaat om het aanleveren van verkeerde gegevens aan het CVZ hetgeen de feiten kwalijker maken. “Verdachte heeft willens en wetens te veel subsidie aangevraagd en daarmee de maatschappij gedupeerd.” Hogere straffen zijn dan ook op zijn plaats. “Voor beide verdachten geldt dat het niet aan individuen is om te bepalen wie wel en niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde zorg. Het ontduiken van de regels zoals die op democratische wijze zijn vastgesteld ondermijnt de solidariteitsgedachte waarop het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd.” Verder is de advocaat-generaal van oordeel dat falend toezicht van bestuur en accountants niets af doet aan het laakbare gedrag van de verdachten.

Uitspraak (naar verwachting) over twee weken.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^