In hoger beroep een werkstraf geëist voor oplichting door gemeenteambtenaar

De advocaat-generaal (OM) in Arnhem heeft gisteren in hoger beroep een werkstraf van 160 uur geëist tegen een ambtenaar van de gemeente IJsselstein. In de visie van het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan oplichting van de gemeente. Ook vindt het OM dat verdachte een schadebedrag van ruim € 11.000 aan de gemeente terug moet betalen. De rechtbank sprak verdachte vrij van de beschuldiging. De rechtbank overwoog hierbij dat de kern van de bewijsvraag is of verdachte het oogmerk had op wederrechtelijke bevoordeling. Met andere woorden, heeft verdachte het 'expres' gedaan, wetende dat het niet toelaatbaar was. Bij het oordeel over de bewijsvraag woog de rechtbank mee in welke context het delict is gepleegd Deze context, onder andere de werkdruk van verdachte en de cultuur binnen de gemeente, gaf de rechtbank aanleiding verdachte vrij te spreken. Het OM was het hier niet mee eens en stelde hoger beroep in.

De advocaat-generaal vindt dat de omstandigheden die de rechter benoemt wel eventueel kunnen leiden tot een lagere strafeis maar geen afbreuk doen aan de bewijsbaarheid van de feiten. “Uit het dossier blijkt voldoende dat verdachte het oogmerk op wederrechtelijke bevoordeling had. Hij heeft in de periode van 1 juli 2011 tot en met 7 maart 2013 onbevoegd spullen gekocht en opdrachten verstrekt aan bedrijven, terwijl deze niet ten gunste kwamen van de gemeente maar voor eigen gebruik waren. De verdachte heeft de goederen thuis laten bezorgen en de facturen werden naar de gemeente gestuurd met “schijnwerkzaamheden”. Het ging hierbij om onder meer mobiele telefoons, een Ipad, tuinmeubels, een tv, een tv-meubel en zelfs een keuken. De zaak kwam aan het rollen door een aangifte van een andere gemeenteambtenaar.

De advocaat-generaal vindt dat de geëiste straf recht doet aan de ernst van de feiten en de persoon van de verdachte. “Het gaat niet om incidenten. Op acht data heeft verdachte de gemeente opgelicht voor uiteindelijk een aanzienlijk bedrag. Verdachte heeft geraffineerd gewerkt en hij heeft het vertrouwen van de gemeente en de maatschappij in zijn geheel, ambtenaren moeten immer volledig kunnen worden vertrouwd, ernstig beschaamd. Hij heeft grotendeels ten eigen nutte uit de gemeenschapskas ‘gegraaid’. Het OM vindt dit handelen verwerpelijk. Alle door verdachte aangevoerde omstandigheden als werkdruk, nonchalance en het door elkaar lopen van werk en privé spelen daarbij een ondergeschikte rol. Zijn verklaring dat hij niemand door zijn handelen wilde benadelen, komt in het licht van het bewijs ongeloofwaardig over. Hij had in ieder geval de bedoeling om zich te bevoordelen.”

Uitspraak (naar verwachting) over twee weken.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^