In hoger beroep 4,5 jaar cel geëist voor verduistering van ruim € 16 miljoen bij twee kunststichtingen

De advocaat-generaal (OM) heeft op 2 juni jl. in hoger beroep 4,5 jaar cel geëist tegen verdachte Clemens K. In de visie van het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan verduistering (in dienstbetrekking) van ruim 16 miljoen euro bij de Amsterdamse Stichting Fonds voor Beelden Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) en de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR). K. was in die periode als hoofd financiële zaken werkzaam bij Stichting BKVB en als freelancer bij SKOR. K. werd in 2010 door de rechtbank Amsterdam bij verstekveroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Hij stelde hoger beroep in. K. was toen nog niet over de beschuldigingen gehoord nu hij nog voor zijn aanhouding vluchtte naar, uiteindelijk, Thailand. In 2012, toen zijn hoger beroep al liep in Nederland, heeft hij in Thailand zijn verhaal verteld aan zijn toenmalige raadslieden. Hij bekende dat hij geld verduisterd had. Maar er was, zei hij, meer aan de hand. In zijn verklaring speelden veel mensen een rol. Sommigen van hen hadden hem in verschillende periodes bedreigd, geïntimideerd, onder druk gezet of overgehaald frauduleuze handelingen te verrichten, zo verklaarde hij. Naar aanleiding van deze verklaring is in hoger beroep veel nader onderzoek gedaan, deels toen verdachte weer in Nederland vastzat. Hij werd nl. in juni 2013 in Thailand door de Thaise autoriteiten aangehoudenen het land uitgezet. Sinds 29 juni 2013 zit hij vast in Nederland.

Het OM vindt op basis van al het onderzoek dat is gedaan, waarbij dat onderzoek deels de verklaringen van K. bevestigt, dat hij wel degelijk strafbaar is. K. bekent de feiten waarvan hij wordt verdacht en er is aanvullend bewijs. Het OM twijfelt aan het waarheidsgehalte van zijn verklaringen over de dwang. Maar “zelfs áls zijn verklaringen op het punt van bedreigingen, druk en intimidatie geloofd worden, is er geen reden voor ontslag van rechtsvervolging. Want natuurlijk waren er uitwegen voor hem. Hij had naar de politie kunnen gaan, hij had zijn problemen kunnen opbiechten bij zijn werkgever, hij had fouten kunnen maken bij het overboeken van het geld, hij had een technisch mankement kunnen fingeren bij het internetbankieren, hij had kunnen zeggen dat er geen geld was. Voldoende mogelijkheden voor een uitweg waar hij niet voor heeft gekozen. Dat maakt dat K. voor het OM een strafbare dader is.”

De advocaat-generaal vindt dat een lange celstraf recht doet aan de ernst van de feiten. “Niet veel mensen kunnen zeggen dat er een film en een boek over hen gemaakt zijn. De zaak van Clemens K., de man die ruim € 16 miljoen verduisterd heeft bij de twee kunststichtingen waar hij werkte, spreekt kennelijk tot de verbeelding. Het gaat echter wel om verduistering van een enorm bedrag, gemeenschapsgeld, waarbij verdachte ervan uit ging dat hij ten minste een deel daarvan zou krijgen. Weliswaar is het gelukt het grootste deel daarvan terug te halen of op te sporen, maar dat was niet de verdienste van K.. Het was ook niet zijn opzet dat het geld achterhaald zou worden. Een groot deel van het geld is echter nog altijd weg. Hij heeft op een grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zijn werkgever en collega’s in hem hadden en moesten kunnen hebben. Hij heeft verkeerde keuzes gemaakt. Hij heeft tal van mogelijkheden genegeerd om te voorkomen dat het (nog) erger zou worden. Hij had de omvang van de fraude kunnen beperken. Dat heeft hij niet gedaan. Dat is hem aan te rekenen. Ook kan niet voorbij worden gegaan aan de listigheid waarmee een en ander gepaard ging. Ondanks zijn blanco strafblad en het gegeven dat hij in wezen geen slecht mens is maar in contact is gekomen met de verkeerde personen dat leidde tot verkeerde beslissingen, is een lange celstraf op zijn plaats.”

Uitspraak (naar verwachting) over twee weken.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^