In hoger beroep 4 jaar cel geëist tegen oud-gedeputeerde H. voor o.a. ambtelijke corruptie

De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep 4 jaar cel geëist tegen oud-gedeputeerde H. voor ambtelijke corruptie, het witwassen van ruim vier ton aan euro’s en valsheid in geschrift. Tegen zijn partner P. en een andere verdachte, Van de K., werd 3 maanden voorwaardelijke celstraf en 240 uur werkstraf geëist.

In de visie van het OM heeft H. zich in de periode 1 januari 2004 tot en met medio 2009 schuldig gemaakt aan een aanzienlijk aantal gevallen van ambtelijke corruptie. Dit betekent dat H. is betaald in ruil voor gunsten (passieve omkoping). Ook vindt het OM dat hij schuldig is aan het (laten) opmaken van een groot aantal valse facturen en aan witwassen. De strafbare feiten zijn gepleegd terwijl hij lid was van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland; één feit is tevens gepleegd terwijl hij Statenlid was. Om het geld van de omkopers, dit waren onder andere projectontwikkelaars en tussenpersonen, te incasseren maakte hij onder meer gebruik van zijn bedrijf MOVE Consultants B.V., dat hij op naam van zijn vrouw had laten zetten en ook het bedrijf van genoemde bevriende makelaar. Het OM verwijt zijn vrouw dat zij, kort gezegd, het binnenhalen van het gewin van H. gefaciliteerd heeft. Ze moet wel ongeveer geweten hebben waar het geld vandaan kwam en ze heeft er ook ruimschoots van geprofiteerd. Ze heeft een cruciale rol gespeeld bij het versluieren van de transacties. Van de K. heeft, zo vindt het OM, zijn makelaarskantoor ter beschikking gesteld aan H.. Van de K. heeft evenzeer de corruptie gefaciliteerd. Er ging geld dóór zijn bedrijf, waarvan zowel de omkopers als H. profiteerden.

Het OM is van mening dat bij H. een celstraf van aanzienlijke duur recht doet aan de ernst van de feiten. “H. heeft de eed afgelegd dat hij als integer bestuurder zou handelen en heeft de macht die voortvloeit uit het ambt van gedeputeerde misbruikt. Het handelen van H. heeft niet alleen het aanzien van de provincie Noord-Holland geschaad. Een integere overheid is van cruciaal belang voor het aanzien van Nederland en dus ook voor de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats. Met betrekking tot de actieve omkopers is het verschil in strafwaardigheid van de verweten gedragingen goed uit te leggen. De actieve omkopers hebben zich ongerechtvaardigd trachten te verrijken op kosten van de belastingbetaler. Dat is fout, maar het is niet te vergelijken met het op het spel zetten van de integriteit van de overheid”, aldus de advocaat-generaal op de zitting. De proceshouding van H. is een verzwarend element bij de bepaling van de strafmaat. H. geeft er blijk van geen enkel inzicht te hebben in de strafwaardigheid van de door hem gepleegde feiten. “Het is het OM nog steeds niet duidelijk waarom H. bij de hem voorgehouden stand van zaken nog kan volhouden dat hij een integer bestuurder was die niet omgekocht is”, aldus de advocaat-generaal. Tegen de andere twee verdachten zijn lagere strafeisen op zijn plaats. De advocaat-generaal: “Het zijn ernstige verwijten maar niet vergelijkbaar met het verwijt dat H. gemaakt kan worden.”

De rechtbank veroordeelde H. tot 3 jaar cel en Van de K. tot 3 maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur werkstraf. P. werd vrijgesproken. Het OM ging in alle drie zaken in hoger beroep. H. stelde ook hoger beroep in, evenals Van de K. Het hoger beroep van het OM in de zaak H. richt zich tegen de vrijspraak van een corruptiefeit en een onderdeel van het witwasfeit. Ook is het OM het niet eens met het feit dat H. van de rechtbank strafkorting kreeg vanwege de mediabelangstelling.

Op 7 april  wordt uitspraak gedaan.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^