Implementatiewet EU-richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures treedt per 1 januari 2015 in werking

Per 1 janauri 2015 treedt de Implementatiewet EU-richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures alsmede het uitvoeringsbesluit (Besluit mededeling van rechten in strafzaken) in werking. Deze wet implementeert Richtlijn 2012/13/EU over het recht op informatie in strafprocedures in het Wetboek van Strafvordering. Het verstrekken van deze informatie draagt bij aan het waarborgen van het recht van de verdachte op een eerlijk proces. Hierbij gaat het om het informeren van de verdachte over de rechten die hem reeds uit hoofde van bestaande wetgeving of jurisprudentie toekomen.

De richtlijn geeft minimumregels met betrekking tot het recht op informatie van verdachten in strafprocedures.

  • informatie over bepaalde strafvorderlijke rechten die de verdachte toekomen in een strafprocedure;
  • informatie over het strafbare feit waarvan de verdachte wordt verdacht en de tenlastelegging; en
  • informatie uit het strafdossier.

De richtlijn bevat ook informatie over bepaalde rechten voor een persoon die is aangehouden met het oog op de uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel in de overleveringsprocedure.

Print Friendly and PDF ^