Implementatiestress

Hoewel de Nederlandse wetgever al ruim twee jaar bekend is met zijn verplichtingen onder het nieuwe Europese marktmisbruik-regime, werd pas op 18 april 2016 een wetsvoorstel ingediend dat de beoogde aansluiting op het nationale sanctierecht moet bewerkstelligen. De Nederlandse wetgever heeft zichzelf daarmee onder hoge tijdsdruk geplaatst, want op 3 juli 2016 treedt de Verordening onverbiddelijk in werking. Uiterlijk op die datum moet dus ook de nationale implementatiewetgeving gereed zijn. Bij deze stand van zaken rijst de vraag wat er zou gebeuren als Nederland de Europese deadline niet haalt.

Lees verder:

Meer weten over de (gevolgen van) het nieuwe Europese marktmisbruik-regime voor Nederland? Kom dan op Dinsdag 11 oktober 2016 naar de Cursus Marktmisbruik.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^