Hogere boetes bij overtreding Warenwet

De Kamer steunt een voorstel van minister Schippers (Volksgezondheid) waarmee bedrijven die de Warenwet overtreden hogere boetes kunnen krijgen. In een voorstel tot wijziging van de Warenwet maakt Schippers het mogelijk om bij overtreding van deze wet hogere bestuurlijke boetes op te leggen. De maximumboete wordt verhoogd van €4.500 naar €81.000. Volgens de minister kunnen "stevige gevallen" daarmee goed worden aangepakt. Zij wijst erop dat niet alleen boetes kunnen worden opgelegd, maar dat bedrijven ook kunnen worden stilgelegd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die toeziet op de naleving van de Warenwet, zal daarnaast met een "stringent toezichtskader" komen.

Bestuurlijke Boetes naast het Strafrecht

Leijten (SP) verwijst naar recente voedselschandalen en noemt een maximale bestuursrechtelijke boete van €81.000 "een schijntje". Zij wil een maximumboete van 10% van de jaaromzet zonder maximum. Ook Dikkers (PvdA) bepleit hogere boetes. Maar dat mag er niet toe leiden dat het strafrecht buiten beeld komt, zegt Bruins Slot (CDA), want ook dat heeft volgens haar een sterke afschrikwekkende werking. Bij opzet of grove schuld of als er direct gevaar voor de volksgezondheid of de veiligheid is, kan "de weg naar de strafrechter" worden ingeslagen, antwoordt de minister. Zij verwijst naar goede afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Geen reclame voor tatoeëerders zonder vergunning

In het wetsvoorstel regelt Schippers ook een verbod op reclame voor bedrijven die zonder vergunning tatoeages of een piercings aanbrengen. Goed dat "illegale thuisprikkers" worden aangepakt, zegt Bruins Slot. Ook Dikkers steunt het verbod. Volgens De Lange (VVD) gaat het om "een spannend thema dat dicht op de huid zit en er soms doorheen gaat". Het voorgestelde reclameverbod vindt hij echter onnodig. Hij ziet meer in een effectievere bestrijding van bedrijven zonder vergunning. Een reclameverbod maakt die bestrijding juist effectiever, reageert de minister. In de huidige situatie moeten illegale tatoeëerders namelijk op heterdaad worden betrapt en dat is heel moeilijk.

De Kamer stemt op 14 april over het wetsvoorstel.

Bron: Tweede Kamer 

 

Print Friendly and PDF ^