Hoger beroep in zaak Van den Nieuwenhuyzen

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen vrijdag hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van afgelopen 19 juli in de strafzaak tegen zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen.

De rechtbank veroordeelde Van den Nieuwenhuijzen 2 weken geleden tot een celstraf van 2,5 jaar wegens omkoping, valsheid in geschrifte, faillissementsfraude, meineed en het bezit van een vals paspoort.
Justitie had 5,5 jaar geëist en is het niet eens met de door de rechtbank opgelegde straf. Ook kan het OM zich niet vinden in het feit dat Van den Nieuwenhuyzen is vrijgesproken van het maken van valse raamovereenkomsten. In de zaak tegen twee medeverdachten heeft het OM ook beroep aangetekend.

Eerder gaf ook Van den Nieuwenhuyzen al aan hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. Het vonnis noemde hij ''buitengewoon teleurstellend en volstrekt onjuist''.

Ook de eerder veroordeelde Willem Scholten is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

Print Friendly and PDF ^