Hoge en Bijzondere Transacties in de ondernemingsstrafrecht praktijk

Onlangs stuurde de minister van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer met daarbij onder meer het Besluit op een Wob-verzoek dat zag op alle zich bij het College van procureurs-generaal en het ministerie van Veiligheid en Justitie bevindende documenten met betrekking tot hoge en bijzondere transacties die vanaf 2012 ter instemming zijn voorgelegd aan de opeenvolgende ministers van Veiligheid en Justitie, alsmede de zich in het College bevindende beleidsdocumenten ten aanzien van dit onderwerp. Voor iedereen die zich bezig houdt met de ondernemingstrafrecht praktijk zijn het Besluit, en de - ondanks dat grote delen zijn weggepoetst - bijlagen bij dit Besluit verplichte kost.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^