Het belastinglek en de OESO

Wereldwijd is er een groeiende belangstelling onder belastingautoriteiten, wetgevers, intergouvernementele instellingen en belastingbetalers voor belastinglekken in allerlei soorten en maten. Belastinglekken zijn meer in de belangstelling gekomen als direct gevolg van de huidige economische toestand in de meeste OESO-landen. Het tegengaan van belastinglekken, de implementatie van internationale standaarden met betrekking tot transparantie en informatie-uitwisseling staan sinds 2008 hoog op de agenda van de OESO. Deze trend vindt zijn oorzaak in recente (boekhoud)schandalen in landen over de hele wereld en in de wereldwijde financiële crisis.

Print Friendly and PDF ^