Het belanghebbendebegrip en milieugevolgen

Op 31 oktober 2012 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over het belanghebbendenbegrip ex art. 1:2 Awb in een handhavingszaak. Overwogen werd dat om als belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt diegene een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang dient te hebben, dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit.  

Print Friendly and PDF ^