Herhaald om stukken vragen is geen informatiebeschikking

Als de inspecteur in zijn correspondentie een verzoek om informatie herhaalt, moet men dit niet meteen opvatten als een informatiebeschikking. Hof Amsterdam heeft de verschillen tussen (een herhaling van) een verzoek en een informatiebeschikking behandeld.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF