Hans Anker: bewijs medeplegen munitie voor strafpleiters

In de Sdu Nieuwsbrief Strafrecht van deze week is een redactioneel artikel van Hans Anker gepubliceerd. Anker gaat in op het bewijs van medeplegen in het strafrecht. Medeplegen is een nauwe en bewuste samenwerking met een ander. In de dagelijkse praktijk wordt een verdachte vaak ten onrechte medeplegen verweten als ook anderen bij het strafbare feit betrokken zijn. Medeplegen kan tot een hogere straf leiden. Volgens Anker heeft de Hoge Raad recent grenzen gesteld aan het bewijs.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^