Gynaecoloog veroordeeld voor dood door schuld

De gynaecoloog die de geboorte begeleidde van de overleden baby Biendiya bij het Westfriesgasthuis in Hoorn op 5 mei 2009, krijgt van de rechtbank in Alkmaar één maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Bovendien moet hij duizend euro storten in de kas van een stichting die foto’s van overleden kinderen maakt. Gedurende de proeftijd van twee jaar hangt hem ook ontzetting voor één jaar uit zijn beroep boven het hoofd. Opeenstapeling van verwijten

De rechtbank verwijt de 48-jarige gynaecoloog dat hij tijdens de bevalling van mevrouw Ramgoelam-Soekhoe onvoldoende met haar en haar echtgenoot heeft gecommuniceerd. Hierdoor was hij niet op de hoogte van de afspraak en wens van de familie om met een keizersnee te bevallen als de normale bevalling niet binnen drie uur zou vlotten. De vorige bevalling was in een spoedkeizersnee geëindigd.

De rechtbank vindt dat hij ook onvoldoende met de verloskundige en het verplegend personeel heeft overlegd en star vasthield aan zijn behandelbeleid.

De rechtbank verwijt hem verder dat hij om vijf uur naar huis ging om te eten, terwijl hij het ziekenhuispersoneel onvoldoende instructies meegaf hoe te handelen. En ook thuis heeft hij geen contact gehouden zodat hij het verloop van de bevalling niet kon volgen.

Al deze factoren samen vormen een keten van omstandigheden die er toe heeft geleid dat de uiteindelijke keizersnede veel te laat door gynaecoloog Maarten B. is uitgevoerd. Hierdoor scheurde de baarmoeder en is de baby kort na de bevalling overleden. De rechtbank is daarom van oordeel dat het aan Maarten B. te wijten is dat de baby is overleden en dat de moeder zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen.

Strafmaat

De advocaat had vrijspraak bepleit omdat het allemaal nog goed had kunnen gaan als de verloskundige vanuit het ziekenhuis tijdig zou hebben gewaarschuwd dat het snel slechter ging met de bevalling. De rechtbank vindt dat die verloskundige ook grote steken heeft laten vallen, maar dat pleit de gynaecoloog echter volgens de rechtbank niet vrij, omdat hij er zelf voor heeft gekozen om naar huis te vertrekken en hij hoe dan ook de medisch eindverantwoordelijke bleef.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^