GroenLinks: meer vrijlating op borgtocht

Te vaak worden volgens Van Tongeren (GroenLinks) mensen onterecht vastgezet. Zij heeft er tijdens een debat afgelopen week voor gepleit om verdachten vaker op borgtocht vrij te laten.

Het bedrag dat Justitie aan schadevergoeding moet betalen wegens het onterecht vastzetten van verdachten, wordt steeds hoger. In 2015 ontvingen 17.600 ex-verdachten financiële compensatie. Van Tongeren wil het onterecht opsluiten onder andere beperken door verdachten vaker op borgtocht vrij te laten. Ook minister Van der Steur (Justitie) wil het onterecht opsluiten van mensen terugdringen. Hij laat onderzoeken hoe de borgtocht vaker kan worden ingezet. Dat duurt Van Tongeren echter te lang. Zij wil direct beginnen met een pilot. Maar de minister waarschuwt voor de nadelen van het vrijlaten op borgtocht: verdachten houden zich niet altijd aan de afspraken.

Bron: Tweede Kamer

 

 

Print Friendly and PDF ^