Gezocht: auteurs voor Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is op zoek naar gedreven auteurs, zowel afkomstig uit de praktijk als de wetenschap, voor het leveren van een (of meerdere) bijdrage(n) aan het tijdschrift.
 

Over

In een tijd waarin de politieke en maatschappelijke verontwaardiging over fraude in alle soorten en maten steeds groter wordt, neemt ook de aandacht voor opsporing en vervolging in dat verband toe. Dit gaat gepaard met een substantiële hoeveelheid nieuwe wetgeving en een toename aan relevante rechtspraak. In het oog springende voorbeelden van dergelijke wetgeving zijn die op het terrein van faillissementsfraude, milieucriminaliteit en misbruik van de financiële markten. 

Het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) biedt een platform om de wetenschappelijke kennis te vergroten en belangwekkende discussies te bevorderen.

TBS&H beoogt academici en juristen uit de rechtspraktijk te faciliteren, te motiveren en te inspireren.
 

Redactie

Tot de redactie van TBS&H behoren onder meer:

mr. A.A. Feenstra
mr. dr. E. Gritter
dhr. A.H.M. de Groot
prof. dr. R.C.P. Haentjens
prof. dr. W. Huisman
mr. dr. J.S. Nan
mr. W.J.B. van Nielen
prof. mr. H.J.B. Sackers
mr. A. Verbruggen
mr. J. Verhaert (eindredacteur)

En sinds kort ook:

mr. dr. B. van der Vorm
mr. dr. E. Sikkema
mr. G.P. Roth
mr. dr. I. Koopmans MSHE
 

Contact

Voor vragen, opmerkingen, suggesties etc. kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris Georgianna Verhage via redactiesecretaris@bijzonderstrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^