Gezamenlijke controle Nederlandse en Belgische inspectiediensten

Bij een uitzendbureau in Rijswijk en een scheepswerf in het Belgische Beveren is afgelopen woensdag een controle geweest naar mogelijke overtredingen van verschillende wetten. Bij de actie waren de Inspectie SZW, de Belastingsdienst en de Inspectie Toezicht op de sociale wetten van het Belgische ministerie van Arbeid betrokken.

Met de gezamenlijke internationale actie willen de betrokken diensten grensoverschrijvende schijnzelfstandigheid aanpakken. Uit vooronderzoek van het Interventieteam aanpak Malafide Uitzendbureaus is al eerder ge- bleken dat er sprake is van schijnzelfstandigen die werkzaam zijn op een scheepswerf in Beveren.

Door de betrokken diensten is zowel bij het uitzendbureau als bij de scheepswerf gecontroleerd op zwart werk, legaliteit van de werknemers, detachering en schijnzelfstandigheid. Ook is bij het uitzendbureau onder- meer gecontroleerd op het voldoen aan de belasting- en premieplicht. Daarnaast heeft de Belastingdienst nog openstaande  belastingschuld van het uitzendbureau direct gevorderd, waarvan een substantieel deel ter plaatse is voldaan .

Bij het uitzendbureau is een deel van de administratie meegenomen. Uit nader onderzoek zal blijken of het uitzendbureau specifieke wetten daad- werkelijk heeft overtreden.

Bij de controle op de scheepswerf in Beveren zijn ongeveer 40 werknemers gecontroleerd. Voorlopig resultaat is dat zes werknemers vermoedelijk werkzaam zijn zonder benodigde Limosamelding. Dit is strafbaar gesteld in het Belgische Sociaal Strafwetboek. De boete kan in dit geval oplopen tot €216.000. Naar aanleiding van indicaties van onderbetaling wordt er door de Belgische Inspectie ook onderzoek gedaan naar inbreuk op het Belgisch minimumloon.

Arbeidsuitbuiting, illegale tewerkstelling en onderbetaling treft jaarlijks een grote groep slachtoffers. Vaak worden zij ingehuurd door tussenpersonen of bedrijven die zichzelf uitzendbureau noemen. Om hier een eind aan te maken is door de Inspectie SZW een interventieteam ‘Aanpak Malafide Uitzendbureaus’ gestart. In dit team wordt samengewerkt door Inspectie SZW, de Belastingdienst en UWV.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^