Gevangenisstraffen tot 6 jaar geëist in grote vastgoedfraudezaak

De officier van justitie formuleerde dinsdag 21 april de strafeisen tegen elf verdachten in een vastgoedfraudezaak (niet te verwarren met dé vastgoedfraude). In deze zaak zijn in totaal 30 panden, voornamelijk gelegen in Den Haag in beslag genomen en circa negen miljoen euro aan effecten en gelden op bankrekeningen. De megazaak ging op dinsdag 7 april van start en er is in totaal drie weken voor uitgetrokken. Op dinsdag 21 april stond het requisitoir van de officier van justitie gepland. Tegen de 61-jarige hoofdverdachte uit Den Haag werd een gevangenisstraf van 6 jaar geëist. Tien medeverdachten moesten ook op zitting verschijnen. Het gaat om twee vrouwen en negen mannen. Vijf medeverdachten hoorden onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 4 maanden tot 2 jaar tegen zich eisen. De overige medeverdachten hoorden werkstraffen tot 240 uur tegen zich eisen gepaard gaande met voorwaardelijke gevangenisstraffen tot de duur van twaalf maanden.

Verdenking hoofdverdachte

De 61-jarige man wordt verdacht van het witwassen van twintig hypotheekvrije panden en zestien Nederlands en buitenlandse bankrekeningen . De hypotheken en bankrekeningen stonden niet op naam van de hoofdverdachte, maar op naam van familieleden of zogenoemde katvangers. Meerdere van hen moeten zich ook voor de rechter verantwoorden. De panden werden volgens de officier van justitie onder andere aangeschaft met geld afkomstig van criminele praktijken zoals hypotheekfraude en oplichting. Ook wordt de 62-jarige verdacht van valsheid in geschrift met betrekking tot zes huurovereenkomsten, hypotheekfraude met betrekking tot zes panden, oplichting van de rechtbank Assen en een benadeelde particulier met betrekking tot een stuk grond in Rolde en oplichting van de rechtbank Rotterdam en een benadeelde particulier met betrekking tot een woning in Rotterdam.

Verdenkingen medeverdachten

De vrouw van de 61-jarige man wordt verdacht van het witwassen van acht panden, huurgelden en bankstortingen en overboekingen in het kader van vastgoedtransacties. De 29-jarige  zoon, wordt er van verdacht te hebben geprobeerd twee getuigen te beïnvloeden voordat zij een getuigenis bij de politie en de rechtbank moesten afleggen. Een 51-jarige neef wordt verdacht van het witwassen van drie panden en een bankrekening en van meineed. Andere verdachten worden verdacht van (medeplegen van) valsheid in geschrift met betrekking tot huurovereenkomsten, witwassen van panden en bankrekeningen en hypotheekfraude.

Geen verklaring voor inkomsten

De hoofdverdachte heeft geen bekende legale inkomsten waarmee hij de aankoop van de panden zou kunnen financieren of die verklaren hoe hij aan het geld komt dat op bankrekeningen van andere en/of strolieden staat. Ook de katvangers op wiens naam de panden stonden, hadden onvoldoende inkomsten om de huizen te kunnen kopen. Hij verklaart zelf onder andere dat zijn vermogen afkomstig is uit familiekapitaal, maar de officier van justitie wijst dit van de hand. De verdachte geeft geen onderbouwing waar dat familiekapitaal van afkomstig zou zijn. In het onderzoek is niks gebleken van een grote erfenis. Integendeel, de ouders van de verdachte waren niet vermogend. Dit blijkt bijvoorbeeld uit verklaringen van andere familieleden van de verdachte en uit bevindingen van de autoriteiten van het land van herkomst van de verdachte. Omdat er geen aannemelijke verklaring is voor de bedragen die in het bezit zijn van een aantal verdachten en de financiering van de aangekochte panden, kan het niet anders dan dat de bezittingen van deze verdachten van een misdrijf afkomstig zijn.

Oplichting rechtbank Assen

De hoofdverdachte wordt ervan verdacht ook de rechtbank Assen opgelicht door, toen hij daar voor de civiele rechter verscheen, zich voor te doen als zijn broer. De broer was eiser in een civiel conflict. Hij was een vastgoedtransactie aangegaan met een andere partij en wilde vervolgens een schadevergoeding van deze partij. Er werd een schikking getroffen van €20.000, op basis van een gewezen vonnis waarbij de rechter zou zijn misleid en voorgelogen.

Oplichting rechtbank Rotterdam en nabestaanden die net zoon waren verloren

Ter zitting vertelde de officier van justitie over een andere zaak waar de hoofdverdachte bij betrokken is, samen met zijn 31-jarige dochter. De 62-jarige man wilde een huis kopen van een jonge man die onlangs was overleden. De nabestaanden besloten het huis aan een andere makelaar te verkopen, waarna de verdachte alles op alles leek te zetten om toch geld uit het huis te krijgen van de overleden jonge man. Hij wordt er van verdacht dat hij een valse schuldbekentenis had opgesteld waarbij het leek alsof  alsof de jonge man geld had geleend door zijn handtekening te kopiëren van een officieel document. Vervolgens is op basis van deze valse schuldbekentenis beslag op het huis van de overledene gelegd en  werden de erfgenamen van de overledene aansprakelijk gesteld voor de (niet bestaande) lening van €47.000,-. Hierover is vervolgens geprocedeerd bij de rechtbank Rotterdam. Door het procederen op basis van valselijk opgemaakte stukken en hierover valse inlichtingen te verschaffen heeft verdachte de rechtbank en de benadeelde erfgenamen opgelicht of in ieder geval geprobeerd op te lichten, aldus de officier van justitie.

Een ander feit waar de 61-jarige man van wordt verdacht is het misbruik maken van huurders. De officier van justitie noemde ter zitting dat de verdachte veel slachtoffers heeft gemaakt. Zij betaalden bijvoorbeeld huur, waar gas, water en licht bij in zat begrepen. Uiteindelijk bleek dit er niet bij inbegrepen te zitten, waardoor de mensen later hoogoplopende schulden hadden. De huizen waren veelal in slechte staat.

Ernst van de feiten

De officier van justitie benoemde ter zitting dat voor alle fraudezaken die ten laste zijn gelegd, geldt dat deze ertoe hebben geleid dat banken, crediteuren, de belastingdienst en particulieren zeer ernstige financiële schade is berokkend. Veel slachtoffers in deze zaak hebben restschulden die hen nog jaren zullen achtervolgen.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^