Gevangenisstraffen tot 5 jaar geëist voor fraude met PGB's en Zorg in Natura

Het Functioneel Parket heeft vorige week in de rechtbank in Den Haag gevangenisstraffen variërend van 12 maanden tot 5 jaar geëist tegen 11 verdachten die volgens het OM deel uitmaakten van organisaties die stelselmatig hebben gefraudeerd met Persoons Gebonden Budgetten (PGB's) en Zorg in Natura (ZIN).

De totale fraude bedraagt circa 3,7 miljoen euro. 9 van de 11 verdachten wordt deelname aan een of meerdere criminele organisaties verweten. De andere verdachten wordt het aannemen van steekpenningen en oplichting verweten.

Het onderzoek startte omdat een oud-medewerker (C.) van het Centrum voor Indicatiestellingen in de Zorg (CIZ) werd verdacht van omzetbelastingfraude van enkele tienduizenden euro's tussen 2006 en 2009. Bij een doorzoeking in het kader van dat onderzoek trof de FIOD meerdere aanvragen aan voor een PGB voor mensen 'met incomplete dwarslaesie als gevolg van traumatisch hersenletsel op vierjarige leeftijd'. Tevens werden berekeningen aangetroffen over de verdeling van PGB geld tussen C. en zijn neef M. en een tweetal zorgbureaus. De aanvragen bleken tegen betaling te zijn geregistreerd door een CIZ medewerker (K.S.). Uit observaties bleek dat de aanvragers geen dwarslaesie hadden. Het bleken enerzijds familieleden en vrienden van C. en M. te zijn en anderzijds bekenden van medeverdachte G.

De zorg voor de aanvragers werd zogenaamd ingekocht bij zorgbureaus in de regio Haaglanden die op naam stonden van verdachten mevrouw C., verdachte A. en verdachte P.. Tijdens het onderzoek naar de PGB fraude stuitte de FIOD op fraude met Zorg in Natura (ZIN). Bij deze fraude waren het zorgbureau van verdachte mevrouw C. en het zorgbureau haar moeder, verdachte mevrouw S. betrokken. Zij werkten in onderaannemerschap voor het zorgbureau van verdachte W. en haar zoon verdachte meneer R.S. Zij hebben dit onderaannemerschap verzwegen voor het zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het ter beschikkingstellen van zorggelden aan de zorgbureaus.

De onderaannemers leverden wel echte zorg, echter veel minder uren dan waar de aanvragers recht op hadden. Enkele klanten verklaarden aan de FIOD dat zij een kadootje kregen of hen werd beloofd dat ze de gemiste uren konden opsparen. Ook werd ze verteld dat er uren in mindering werden gebracht om administratiekosten te voldoen. Uit het onderzoek blijkt dat door de betrokken zorgbureaus in totaal ruim 57.000 gedeclareerde zorguren niet zijn besteed aan werkelijke zorgverlening. Er werd luxe geleefd: men kochten huizen zonder hypotheek, luxe auto’s en organiseerden dure feesten, tevens werd er veel contant geld gepind.

"Luxe betaald van zorggeld" zei de officier op zitting. Ze stelt dat alle verdachten samen de fraude mogelijk hebben gemaakt. “De zelfverrijking van deze verdachten is ten koste gegaan van het budget dat de overheid ter beschikking heeft gesteld aan zieken, waaronder ook terminaal zieke mensen en andere hulpbehoevenden.” aldus de officier. Mede daarom vindt het OM forse gevangenisstraffen op zijn plaats. Het OM is een procedure gestart ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Op 15 december doet de rechtbank uitspraak.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^