Gevangenisstraffen tot 48 maanden voor acquisitiefraude geëist

Het Functioneel Parket eiste op 28 januari in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk tegen de leider van een organisatie die volgens het OM was opgezet om acquisitiefraude te plegen. Tegen een facilitator eiste deofficier van justitie 20 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Als bijzondere voorwaarde eiste de officier van justitie dat de oprichter en facilitator zich onthouden van acquisitiewerkzaamheden en als bijzondere straf dat zij worden ontzet uit het recht op te treden als bestuurder in de komende 5 jaar. Naast deverbeurdverklaring van alle in beslaggenomen (woning, auto’s, sieraden, bankrekeningen) en niet in beslaggenomen (zalen- en partycentrum in Turkije) voorwerpen kondigt hij een ontnemingsvordering aan, misdaad mag niet lonen. Het geschatte benadeelde bedrag bedraagt 2,9 miljoen euro.

Werkwijze

Eind 2014 hield de FIOD tijdens een internationale actie in Nederland en Bulgarije in totaal dertien personen aan. Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op een vermoedelijk criminele organisatie die zich vanaf 2010 bezighield met acquisitiefraude en het witwassen van de inkomsten daaruit. De organisatie benaderde diverse ondernemers actief, omdat hun bedrijfsgegevens gratis op een website zouden staan vermeld met de boodschap dat de advertentieplaatsen niet langer gratis werden aangeboden en de vraag of de ondernemer akkoord zou gaan met een betaalde verlenging. Wanneer de ondernemers aangaven hier niet op in te willen gaan, werden zij verzocht een fax te ondertekenen en terug te sturen om de automatische verlenging stop te zetten. In werkelijkheid tekenden zij voor een nieuwe overeenkomst voor een bepaalde periode, zo blijkt uit het onderzoek door de FIOD.

Strafmotivering

“Bij het bepalen van de door mij passend en geboden geachte straffen heb ik rekening gehouden met de hoogte van het nadeelbedrag, de duur van de periode waarin de strafbare feiten werden gepleegd, de rol van de verdachten binnen de criminele organisatie en de inktvlekwerking van de criminele organisatie. Ten aanzien van de eerste twee factoren geldt dat in de periode 2010 tot en met 2014 vooral midden en kleinbedrijven zijn benadeeld voor een bedrag van circa 2,9 miljoen euro. Daarnaast is getracht nog meer bedrijven op te lichten voor eveneens hoge bedragen.” aldus de officier van justitie“ De criminele organisatie maakte daarbij gebruik van valse namen, valse adresgegevens en van vennootschappen die ingezet werden om het verkregen geld weg te sluizen en het zicht op de eindbestemming daarvan weg te nemen. De vennootschappen werden op naam gezet van zogenaamde katvangers. Op die wijze trachtten zij te voorkomen dat hun handelen zou worden opgehelderd en dat de deelnemers zouden worden getraceerd. “De mist die zodoende door de organisatie werd gecreëerd heeft er toe geleid dat het onderzoek door de FIOD tijdrovend en dus veel (belasting)geld heeft gekost. De geraffineerde wijze waarop de strafbare feiten werden gepleegd vormt voor mij een zwaarwegende factor bij het bepalen van de straf”, aldus de officier.

Behalve gevangenisstraffen tegen de leider van de organisatie en de facilitator, eiste de officier ook straffen tegen een bedrijfsleider en verkoper. Zij hoorden 12 maanden gevangenisstraf waarvan 3 voorwaardelijk en 120 dagen gevangenisstraf waarvan 90 dagen voorwaardelijk met eenwerkstraf van 120 uur tegen zich eisen.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De officier van justitie verzoekt de rechtbank om openbaarmaking van de uitspraak in een huis-aan-huisblad in de provincie Groningen op kosten van de veroordeelde.

 

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^