Gevangenisstraf voor illegale vogelsmokkel

Het Functioneel Parket heeft afgelopen vrijdag voor de rechtbank in Haarlem een gevangenisstraf van acht maanden - waarvan vier voorwaardelijk - en een geldboete van 10.000 euro geëist tegen een 26-jarige man uit Duitsland voor illegale vogelsmokkel. De officier van justitie stelt dat de man handelde uit puur winstbejag: ‘Dat terwijl er door de smokkel een niet ondenkbeeldig risico is op verspreiding van  dierziekten zoals vogelgriep'.

De man werd op 30 juli 2013 op Schiphol aangehouden met een koffer met daarin 23 beschermde uitheemse vogels, die hoogstwaarschijnlijk in het wild in Indonesië gevangen zijn. De begeleidende documenten waren niet in orde. Zes vogels hebben het transport niet overleefd. In het wild gevangen vogels mogen niet zo maar vervoerd worden vanwege het risico op verspreiding van vogelgriep. ‘Uit berichten op de telefoon van verdachte blijkt dat hij wist dat er in juni 2013 in Wenen een soortgelijke zending van beschermde vogels uit Indonesië was onderschept. Die vogels waren besmet met vogelgriep' zei de officier van justitie op zitting. Uit testen van de vogels die op Schiphol in beslag zijn genomen blijkt dat zij die ziekte niet bij zich droegen, ‘maar het was geen ondenkbeeldig risico' waarschuwde de officier: ‘De gevolgen van een uitbraak van vogelgriep zijn niet te overzien. Economisch gezien, maar ook ten aanzien van de volksgezondheid. De pluimveesector zal enorme schade ondervinden van een eventuele uitbraak van vogelgriep.' De waarde van de in beslag genomen vogels is ruim 200.000 euro. Het Openbaar Ministerie meent dat verdachte  zich vanwege winstbejag met de illegale handel heeft beziggehouden en acht een gevangenisstraf en een boete passend.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^