Gevangenisstraf van vijf maanden voor notaris vastgoedfraudezaak Klimop

De rechtbank Haarlem heeft op 21 december 2012 uitspraak gedaan in de strafzaak van een notaris, die verdacht werd van betrokkenheid bij de vastgoedfraudezaak Klimop.

De notaris stond terecht voor het opzettelijk witwassen van ongeveer negen miljoen euro, door op de derdengeldrekening van het notariskantoor het geld in depot te houden en later te verdelen over de vennootschappen van hoofdverdachten J. van V. en N.V. in de Klimop-zaak.

De rechtbank heeft geoordeeld dat niet bewezen is dat de notaris wist dat het geld van misdrijf afkomstig was. Van het opzettelijk witwassen wordt de notaris dan ook vrijgesproken. De notaris had echter wel – gezien de omstandigheden waaronder het geld in depot gegeven werd – redelijkerwijs moeten vermoeden dat het geld van misdrijf afkomstig was, zodat sprake is van schuldwitwassen. Daarbij heeft de rechtbank overwogen, dat van een notaris een hoge mate van zorgvuldigheid mag worden verwacht en dat in deze zaak de notaris ernstig in zijn onderzoeksplicht is tekortgeschoten.

De notaris is voorts veroordeeld voor het opzettelijk niet doen van een MOT-melding (Melding van een Ongebruikelijke Transactie) bij een zogenaamde ABCDE-vastgoedtransactie. De MOT-melding is niet gedaan terwijl in ongeveer een half uur meer dan 30 miljoen euro werd verdiend en deze winst nagenoeg geheel toekwam aan vennootschappen van zijn cliënt J. van V. (de latere hoofdverdachte van de Klimop-zaak). Naast de grote winst was ook het feit dat bij de transactie zonder dat daar een legitieme reden voor was een bedrijf "ertussen was geschoven", een indicatie voor een MOT-melding. De notaris heeft dit feit niet gemeld binnen zijn kantoor en evenmin aan de notaris van de koper.

Het in het kader van deze transactie valselijk opmaken van een (ver)koopovereenkomst acht de rechtbank niet bewezen. Ook voor omkoping en deelname aan een criminele organisatie is volgens de rechtbank onvoldoende bewijs. Van deze feiten wordt de notaris vrijgesproken.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder meer overwogen, dat een notaris onkreukbaar dient te functioneren en dat het handelen van de notaris in deze zaak het aanzien van het notariaat schade heeft toegebracht.

De rechtbank heeft de notaris voor de bewezen verklaarde feiten veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden.

In de Klimop-zaak heeft de rechtbank vandaag ook verdachte D.L. veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf en H. van T. tot 30 maanden gevangenisstraf.

 

 

 

Print Friendly and PDF ^