Gevangenisstraf en beroepsverbod geëist tegen advocaat

Het Openbaar Ministerie heeft op 28 november in de rechtbank in Amsterdam zes maanden gevangenisstraf – waarvan twee maanden voorwaardelijk- en een beroepsverbod voor twee jaar geëist tegen een advocaat, die partner is van een advocatenkantoor uit Alkmaar. Het OM verwijt de advocaat dat hij documenten valselijk heeft opgemaakt voor een cliënt van hem. De cliënt en de advocaat hebben die gebruikt in een gerechtelijke procedure.

Uit onderzoek door de FIOD blijkt volgens het OM dat de advocaat in 2011 en 2012 drie documenten vals heeft opgemaakt. Het gaat om een op schrift gestelde verklaring, een faxbrief  en een verzendbewijs van een fax. De cliënt had met de valse documenten een belastingvoordeel van circa 90.000 kunnen halen.  De valse documenten zijn gebruikt in een fiscale procedure bij het gerechtshof. Zowel de client als de advocaat stonden voor dit feit voor de rechtbank. Daarnaast verwijt het OM de beide mannen dat zij in 2003 samen een overnameovereenkomst en een kredietovereenkomst hebben vervalst die zijn gebruikt na een faillissement van het bedrijf van de client.

Ernstige feiten

“Het zijn zeer ernstige feiten voor een zakenman en al  helemaal voor een advocaat.” Zei de officier op zitting. Zonder de advocaat had de cliënt de fraude niet kunnen plegen: “Men lijkt zich weinig te bekommeren om het feit dat aan overeenkomsten en aan brieven en schriftelijke verklaringen van advocaten, in het maatschappelijke verkeer betekenis pleegt te worden toegekend en dat het dan wel de bedoeling is dat die geschriften de waarheid weergeven.” Ze vervolgde:  “Een advocaat moet in zijn algemeenheid op zijn woord kunnen worden geloofd en al helemaal door de rechter. Ze hebben getracht om belangrijke maatschappelijke instituties als de Rechter en de Belastingdienst op het verkeerde been te zetten.” Dat neemt het OM beide heren kwalijk.

Strafeisen

Het onderzoek heeft ruim drie jaar geduurd. “Een belangrijk deel van die tijd is heengegaan met procedures over het verschoningsrecht tot aan de Hoge Raad. Na de beslissing tot vrijgave van stukken door de Hoge Raad heeft het negen maanden geduurd voor de geheimhouders stukken werden vrijgegeven door de rechter-commissaris” zei de officier op zitting. Tegen de advocaat eist het OM zes maanden gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk. Het OM heeft ook een tuchtklacht ingediend tegen advocaat. Het OM eist daarnaast tegen de advocaat een beroepsverbod voor de duur van twee jaar. Tegen de cliënt van de advocaat eist het OM vier maanden gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk en een bestuursverbod voor de duur van twee jaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^