Gesprekken over buitengerechtelijke oplossing hangende handhavingsprocedure

Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:534) volgt dat voor het bevoegd gezag voorzichtigheid geboden is als hangende een handhavingsprocedure gesprekken worden gevoerd over een (integrale) buitengerechtelijke oplossing.

Het college heeft de betreffende appellanten gelast om de bewoning van een bedrijfspand te staken en gestaakt te houden en de met de bewoning verband houdende huisraad en de voor bewoning aangebrachte voorzieningen te verwijderen en verwijderd te houden, onder oplegging van een dwangsom.

Volgens appellanten zou uitsluitend tot handhavend optreden zijn overgegaan om te bewerkstelligen dat appellanten het beroep dat bij de rechtbank aanhangig is met betrekking tot een omgevingsvergunning voor een loods van de buren zouden intrekken. In dat kader hebben er gesprekken plaatsgevonden met een raadslid en zijn er in dit verband door het college en de burgemeester bepaalde mededelingen gedaan.


Lees verder:


 

Print Friendly and PDF ^