Gemeente mag onderzoek bijstandsfraude niet commercieel uitbesteden

Een gemeente mag haar kerntaken bij de uitvoering van de bijstand, waaronder de preventie van bijstandsfraude, niet uitbesteden aan een commercieel bedrijf, stelt de Centrale Raad van Beroep. Deze kerntaken dienen binnen het publieke domein te worden uitgevoerd. De gemeente Amstelveen had daarom de bijstandsuitkering van een inwoonster niet mogen stopzetten op basis van fraudeonderzoek door een bedrijf. De rechtbank Amsterdam stelde eerder de gemeente in het gelijk, maar de CRvB oordeelt in hoger beroep dat Amstelveen in strijd met de wet heeft gehandeld.

No cure no pay

Amstelveen liet een bedrijf onderzoek doen naar ontvangers van bijstandsuitkeringen op basis van een ‘no cure no pay’ overeenkomst: de gemeente zou alleen betalen als het onderzoek leidde tot intrekking, beëindiging of weigering van een bijstandsuitkering.
Toen het bedrijf rapporteerde dat een inwoonster van de gemeente samenwoonde, terwijl zij te boek stond als alleenstaande, werd haar uitkering ingetrokken en teruggevorderd.

Onrechtmatig

De vrouw voerde in hoger beroep aan dat de onderzoeksgegevens onrechtmatig waren verkregen. De medewerkers van het bedrijf zouden zich ten onrechte hebben gelegitimeerd als handhavingsmedewerkers van de gemeente. Het onderzoek had bovendien niet uitbesteed mogen worden aan een commercieel bedrijf, dat een financieel belang had bij de uitkomst. De gemeente stelde echter dat het bedrijf de werkzaamheden naar behoren had verricht en dat deze daarom aan de gemeente konden worden toegerekend.

Boekje te buiten

De Raad oordeelt dat de gemeente haar boekje te buiten is gegaan door haar kerntaken bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand uit te besteden aan een privaat bedrijf. Deze taken moeten worden uitgevoerd binnen het publieke domein, aldus de CRvB. Door de intrekking en terugvordering van de bijstand te baseren op onderzoek van dat bedrijf heeft de gemeente in strijd met de wet gehandeld. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaak een eindoordeel. Partijen kunnen geen hoger beroep instellen.
Print Friendly and PDF ^