Geld uit een hoge hoed IOD neemt goederen in beslag in fraudezaak biobrandstoffen

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) heeft op 3 november twee doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met biotickets. Diverse luxe goederen en contant geld zijn in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van het Functioneel Parket.

Biotickets 

Brandstofleveranciers moeten elk jaar een bepaalde hoeveelheid biobrandstoffen op de markt brengen en dit aan de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) melden. Bedrijven die te weinig biobrandstof op de markt brengen kunnen alsnog aan hun verplichting voldoen door het overschot aan biobrandstof van andere bedrijven te kopen. Het bewijs van verkochte overproductie heet ‘bioticket’.

Ontnemingsbeslag

Ten behoeve van de ontneming van het geschat voordeel zijn tijdens de doorzoekingen in het bedrijfspand en de woning onder meer een Porsche, Mercedes en een BMW in beslaggenomen en een groot aantal luxe horloges. Daarnaast werd beslag gelegd op huizen en bankrekeningen. In de woning van verdachte werden met hulp van een geldspeurhond op diverse plekken grote contante bedragen aangetroffen. Uit een antieke hoge hoed kwam een bedrag van €40.000 naar boven.

ILT/IOD 

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD), onderdeel van de ILT, doet strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar personen en bedrijven die de regelgeving overtreden op het gebied van grensoverschrijdende afvalstromen (EVOA), ernstige bodemvervuiling, gevaarlijke stoffen en fraude bij woningcorporaties. De IOD verricht strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket, het onderdeel van het openbaar ministerie dat gespecialiseerd is in fraude en milieuzaken.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^