Geen strafvervolging leden OPG Bernheze

Het arrondissementsparket Oost-Brabant maakt bekend dat geen strafvervolging wordt ingesteld tegen een wethouder en twee raadsleden van de Onafhankelijke Politieke Groepering (OPG) in Bernheze.

Aangifte

De partijvoorzitter van de OPG heeft eind december 2013 aangifte gedaan van smaad tegen een wethouder en twee raadsleden van de OPG. Naar aanleiding van onenigheid binnen de politieke partij zouden zij in een brief en een twitterbericht uitlatingen hebben gedaan over het ‘optreden' van de voorzitter.

Daarnaast zou in een krantenartikel ook kritiek op de voorzitter zijn geuit.

Beslissing

Het twitterbericht is enkel kort zichtbaar geweest voor OPG-volgers. De brief was gericht aan de OPG-leden.

Het krantenartikel maakt deel uit van een publiek debat.

Er is geen sprake van dat de berichten in een bredere kring van derden zijn gebracht. De gedane uitlatingen in de brief en het twitterbericht hebben geen smadelijk karakter. Volgens het Openbaar Ministerie is er dan ook geen sprake van een strafbaar feit.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^