Geen strafrechtelijke vervolging orthopeed ziekenhuis Purmerend

Het strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van een orthopeed die in een ziekenhuis in Purmerend werkte is afgerond. Er zijn geen strafbare feiten geconstateerd. Daarom heeft de officier van justitie de resterende 8 meldingen geseponeerd. Alle betrokkenen zijn daarvan anderhalve week geleden op de hoogte gesteld.

De orthopeed werkte tot juni 2010 in het ziekenhuis in Purmerend. Diverse patiënten maakten melding van fouten die hij zou hebben gemaakt, wat tot letsel zou hebben geleid. Daarop startte het Openbaar Ministerie een oriënterend strafrechtelijk onderzoek.

Onderzoek

Een deel van de melders vulde een vragenlijst in en verstrekte het dossier aan politie en Openbaar Ministerie teneinde te kunnen beoordelen of sprake is van strafbare feiten. Na bestudering door een medisch deskundige werd in 8 gevallen nader onderzoek gedaan. De rechter benoemde een onafhankelijk deskundige die alle dossiers heeft bekeken en beoordeeld. Dit betrof een professor in de orthopedie.

De deskundige heeft met een aantal vragen van het Openbaar Ministerie naar de 8 dossiers gekeken met als doel te beoordelen of de dokter is afgeweken van de normen van zijn vakgebied en in het bijzonder of hij bij de diverse behandelingen fouten heeft gemaakt. Vervolgens zijn die uitkomsten getoetst aan het wetboek van strafrecht om te beoordelen of sprake is van strafbare feiten.

De deskundige constateert dat operatief ingrijpen bij de klachten die deze mensen hadden/hebben binnen de normen van het medisch vakgebied valt. Vervolgens heeft hij alle medische stukken bekeken en beoordeeld. Hij stelt vast dat de behandelingen conform de algemene aanwijzingen, regels, veldnormen of protocollen van de chirurgische orthopedie zijn uitgevoerd.

De orthopeed behandelde mensen die al ernstige klachten hadden. Daarbij is het niet uit te sluiten dat klachten niet weggaan of verergeren. Dat brengt echter niet automatisch de conclusie met zich mee dat er in strafrechtelijke zin fouten zijn gemaakt.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^