Geen nader strafrechtelijk onderzoek brand aan de Kelders

Naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie, dat op 2 juli 2014 werd gepresenteerd, heeft het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland besloten geen nader strafrechtelijk onderzoek uit te voeren naar de brand aan de Kelders in Leeuwarden.

Het OM heeft het rapport bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat het onderzoek van de Inspectie geen grond oplevert voor ‘schuld' in strafrechte- lijke zin.

Ondanks dat het rapport van de Inspectie wijst op tekortkomingen ten aan- zien van de brandveiligheid, kan niet gesteld worden dat er sprake is van aanmerkelijk verwijtbare nalatigheid door de eigenaren van de panden. Er is dus geen sprake van dood door schuld.

Een rol daarbij speelt dat de eigenaren, die primair verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid van hun panden, weliswaar waarschijnlijk nalatig zijn geweest (de panden voldeden volgens de Inspectie niet aan de eisen van het Bouwbesluit waardoor zowel de brand zelf als ook de rook zich zeer snel kon verspreiden), maar dat ook de Inspectie in haar rapport aangeeft dat eigenaren van bestaande bouwwerken zich soms onvoldoende bewust zijn van hun verantwoordelijkheid op dit gebied en deze soms ook moeilijk kunnen waarmaken. Zoals de Inspectie Veiligheid en Justitie stelt, dienen eigenaren enerzijds nadrukkelijk door de gemeente te worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en zorgplicht voor brandveiligheid en ander- zijds geholpen te worden deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. In deze context kan niet worden gesproken van een aanmerkelijke verwijtbare nalatigheid van de eigenaren van de panden.

Het OM vervolgt wel een 39-jarige man uit Drachten voor brand door schuld met dodelijke afloop. De zaak wordt behandeld op de Meervoudige Kamer- zitting van de rechtbank in Leeuwarden op 16 september om 9.30 uur.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^