'Geen grove schuld als men ingewikkelde aangifte zelf doet'

De belastingwet bepaalt dat de aangifte juist en zonder voorbehoud moet worden gedaan. Een onjuiste aangifte kan een (fiscale) boete opleveren. Of die wordt opgelegd is ook afhankelijk van de schuldvraag: heeft men willens en wetens een onjuiste aangifte gedaan of betreft het gewoon een onbedoelde fout? Uit de jurisprudentie blijkt ook dat een boete kan worden opgelegd als men bewust het risico heeft aanvaard van een onjuiste aangifte. Zoiets speelde recent ten aanzien van een advocaat met een ingewikkelde aangifte. Hij had die zelf opgesteld en ingediend zonder een belastingadviseur of accountant te vragen daarnaar te kijken. De inspecteur vond dat de advocaat maar een deskundige had moeten inschakelen en door dat niet te doen opzettelijk nalatig was. Hof en Hoge Raad waren het daar niet mee eens. Er is geen sprake van grove schuld als een gecompliceerde aangifte niet volledig wordt uitbesteed aan een deskundig adviseur.

Print Friendly and PDF ^