Gedragscode over integriteit rijksambtenaren opgefrist

Je houdt je verre van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Je gebruikt bevoegdheden, middelen en informatie zorgvuldig. Je ben zorgvuldig in de omgang met anderen. Je bent aanspreekbaar en legt verantwoording af. Je laat je niet verleiden of fêteren. Je blijft altijd professioneel. Dat is de basis in de nieuwe versie van de gedragscode integriteit voor rijksambtenaren. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de gedragscode naar de Tweede Kamer gestuurd. In de code worden verschillende normen en regels voor rijksambtenaren uitgewerkt. Bijvoorbeeld over het aannemen van cadeautjes, het ingaan op uitnodigingen, nevenwerkzaamheden en financiële belangen. Maar ook over de eigen vrijheid van meningsuiting via sociale media.

De code is het minimum. Diensten of afdelingen binnen het Rijk kunnen verder gaan, en striktere regels opstellen die toegespitst zijn op het specifieke werk van die dienst of afdeling.

Als er twijfels zijn, stimuleert de code vooral dat rijksambtenaren dilemma’s op het gebied van integriteit bespreekbaar maken, met collega’s en hun leiding. Daarnaast moeten zij elkaar aanspreken op normoverschrijdend gedrag en weten dat daar sancties op staan.

 

 

Print Friendly and PDF ^