Fraude van materieel belang

De externe accountant die tijdens een controle het redelijk vermoeden krijgt dat sprake is van ‘fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële verantwoording van de controlecliënt’ is verplicht daarop actie te ondernemen. De wet stelt als regel voorop dat de accountant die fraude moet melden aan een opsporingsambtenaar, maar die melding mag achterwege blijven indien de controlecliënt een behoorlijk herstelplan opstelt en uitvoert.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^