Fraude met kilometerteller strafbaar gesteld

Het wordt strafbaar om te knoeien met kilometertellers. Dit voorstel van minister Schultz (Infrastructuur) krijgt brede steun in de Kamer.

Een hogere verkoopprijs. Het voorkomen van fiscale bijtelling. Een lagere verzekeringspremie. Er zijn diverse redenen om de kilometerstand terug te draaien. Naar schatting is de teller van 5,5% van de voertuigen, ongeveer een half miljoen, gemanipuleerd. Dit frauduleuze gedrag berokkent consumenten, verzekeringsmaatschappijen en de overheid jaarlijks honderden miljoenen schade. Burgers moeten voortaan op de website van de Dienst Wegverkeer (RDW) kunnen nagaan of een kilometerstand betrouwbaar is, antwoordt de minister op een vraag van Elias (VVD).

Garagebedrijven moeten kilometerstand doorgeven

Tot nu toe geven garagebedrijven op vrijwillige basis meterstanden door. In de toekomst worden ze verplicht om de standen regelmatig door te geven aan de RDW. De registratie wordt zo sluitender en daarmee effectiever. PVV'er De Graaf denkt dat dit extra kosten voor garagebedrijven met zich mee zal brengen, bijvoorbeeld voor software. Maar de minister wijst erop dat het bedrijfsleven eerder al is gecompenseerd door het verminderen van de administratieve lasten bij de algemene periodieke keuring.

Wet geldt voorlopig alleen voor personenauto's en bestelwagens

De meeste fraude met kilometertellers vindt plaats met personenauto's en bestelwagens. Vrachtwagens en motorfietsen zullen daarom niet worden gecontroleerd. Bashir (SP) wil laten onderzoeken of het verstandig is om deze voertuigen ook onder de wet te brengen. Dit zal over een aantal jaar worden bezien op basis van de evaluatie, antwoordt Schultz. Ook wordt er volgens haar met andere Europese landen gesproken over de uitwisseling van gegevens. Iets waarvoor PvdA'er De Vries pleit.

De Kamer stemt op 25 april over het wetsvoorstel.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^