Flink minder wrakingsverzoeken in 2016

Het aantal wrakingsverzoeken is in 2016 flink gedaald ten opzichte van een jaar eerder, toen er sprake was van een piek. Vorig jaar werd 620 keer gevraagd om een rechter te vervangen door een andere rechter. In 2015 werd 713 keer zo’n verzoek gedaan. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak dat dinsdag 18 april 2017 is gepubliceerd.

Schijn van partijdigheid

Iedereen heeft recht op een onpartijdige rechter. Iemand die denkt dat een rechter in zijn zaak partijdig is, kan het verzoek indienen om een andererechter. Dit gebeurt met een zogenoemd wrakingsverzoek. Een wrakingskamer beoordeelt het verzoek en kijkt daarbij of er sprake is van partijdigheid, maar ook of de schijn van partijdigheid is gewekt. Als dit zo is, neemt een andere rechter de zaak over. 

Nieuwe cijfers

Met de nieuwe cijfers komt het aantal wrakingsverzoeken terug op het niveau van de jaren 2013 en 2014. Deze aantallen moeten overigens worden gezien in het licht van meer dan 1,6 miljoen rechtszaken per jaar. Het aantal gehonoreerde wrakingsverzoeken schommelt al jaren tussen de 4 en 6 procent, enkele tientallen zaken per jaar.

Hoewel er de afgelopen jaren dus sprake is van een vrij constant beeld, is het aantal wrakingsverzoeken door de jaren heen toegenomen. In 2008 werd bijvoorbeeld 278 keer een verzoek ingediend. Uit onderzoek blijkt dat media-aandacht voor bekende rechtszaken, zoals de zaak tegen Geert Wilders, een oorzaak is voor de stijging. Maar ook het feit dat mensen steeds mondiger worden is een mogelijke oorzaak.

Kern van rechterschap

Wraking is een van de manieren waarop in Nederland een eerlijk rechtssysteem wordt gewaarborgd. Omdat onpartijdigheid de kern van het rechterschap is, is het voor te stellen dat een wrakingsverzoek bij een rechter niet in de koude kleren gaat zitten – er wordt tenslottegetwijfeld aan zijn integriteit. In het magazine Rechtspraak vertellen rechters over hun ervaringen: ‘Ik niet integer?!’.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^