FIOD onderzoekt fraude Rotterdamse scholengemeenschap

De FIOD heeft vandaag woningen en een adviesbureau doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij een scholengemeenschap in Rotterdam. Bij deze doorzoekingen is administratie en geld in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdenking is dat een 56-jarige man als voormalig voorzitter van het bestuur van de scholengemeenschap gelden heeft ontvangen voor het verstrekken van opdrachten voor diverse werkzaamheden. Het vermoeden is dat de man deze gelden heeft ontvangen via meerdere constructies. Hij wordt onder meer verdacht van niet ambtelijke omkoping, verduistering en oplichting.

Over de omvang van de fraude kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^