FIOD doorzoekt Trustkantoor

De FIOD heeft gisteren een trustkantoor in Nijmegen en een woning van een van de directeuren doorzocht. Er is administratie in beslag genomen. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van het ‘Trust and Company Service Providers project’ (TCSP) van de belastingdienst en het Functioneel Parket.

De Belastingdienst voert boekenonderzoeken uit bij Trustkantoren om te controleren of trustkantoren ‘compliant' zijn en hun inkomsten correct zijn aangegeven. Met hetFunctioneel Parket en de FIOD zijn afspraken gemaakt over de inzet van het strafrecht voor kantoren die geen medewerking willen verlenen bij een boekenonderzoek van de Belastingdienst.

Compliance trustkantoren

In Nederland zijn circa 289 vergunning houdende trustkantoren, die zich bedrijfsmatig bezig houden met het verlenen van trustdiensten, zoals het zijn van bestuurder of vennoot van een rechtspersoon of vennootschap. Trustkantoren spelen een wezenlijke rol in het bewaken van de integriteit van de financiële sector in Nederland. Trustkantoren moeten hun bedrijfsvoering zo inrichten dat een integere bedrijfsvoering gewaarborgd is. Het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen – zoals bijvoorbeeld het verstrekken van gevraagde informatie aan de Belastingdienst- is ongeoorloofd en daar treedt de overheid tegen op.

Informatieplicht

Rechtspersonen en personen die een onderneming hebben (v.o.f.'s, b.v.'s, n.v.'s en limiteds) zijn verplicht om informatie te verstrekken zodat de Belastingdienst kan beoordelen of er voldoende vennootschapsbelasting, omzetbelasting dan wel inkomstenbelasting is aangegeven. Voor dat onderzoek moet inzage gegeven worden in boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan. Bij het vandaag doorzochte trustkantoor is door de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd voor de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting voor de jaren 2009 tot en met 2012. Dit kantoor heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken geweigerd om (delen van) de administratie te overhandigen.

Het kantoor in Nijmegen wordt ervan verdacht geen (volledige) informatie te willen verstrekken aan de Belastingdienst tijdens een regulier boekenonderzoek. De directeuren worden er van verdacht leiding te geven aan het niet uitleveren van informatie door het trustkantoor en een van de directeuren wordt er daarnaast van verdacht geen (volledige) informatie aan de Belastingdienst te verstrekken voor zijn aanslag inkomstenbelasting.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^