Ex-werknemers hebben zwijgrecht bij NMa-onderzoek

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 21 december jl. in twee zaken bepaald dat ex-werknemers het zwijgrecht toekomt in mededingingszaken waarbij een voormalig werkgever betrokken is. In 2009 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit aan twee oud-werknemers boetes opgelegd wegens het niet verlenen van medewerking aan een NMa-onderzoek. Dat onderzoek richtte zich op mogelijke overtreding van de Mededingingswet door de ondernemingen waar zij werkzaam waren geweest.

De oud-werknemers beriepen zich op hun zwijgrecht. Volgens de NMa kunnen oud-werknemers geen beroep op het zwijgrecht doen omdat ze ten tijde van het onderzoek geen deel meer uitmaken van de onderneming.

Naar het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven blijft het zwijgrecht bestaan na de beëindiging van het dienstverband. De uitleg die NMa aan het zwijgrecht geeft, ontneemt de onderneming een effectieve bescherming bij onderzoeken.

Het CBb komt tot de conclusie dat aan oud-werknemers van ondernemingen die door NMa zijn betrokken in een onderzoek naar overtreding van het kartelverbod zwijgrecht toekomt. NMa was daarom niet bevoegd deze oud-werknemers een boete op te leggen voor het niet verlenen van medewerking. Het CBb herroept de boetes.

Deze uitspraak is definitief: hoger beroep is niet mogelijk, het CBb is de eindrechter in deze zaak.

 

Raadpleeg hier de volledige uitspraken:

 

Print Friendly and PDF ^