Europese privacytoezichthouders geven reactie op nieuwe EU-privacyregelgeving

De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de zogeheten Artikel 29-werkgroep, hebben een opinie aangenomen over de voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw Europees juridisch raamwerk voor gegevensbescherming. Deze opinie is een meer gedetailleerd vervolg op de eerste reactie van de Europese privacytoezichthouders in maart 2012 op de voorstellen voor de nieuwe Europese privacyregelgeving. Begin dit jaar heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor nieuwe Europese privacyregelgeving gepresenteerd. Zowel de Raad van de Europese Unie als het Europees Parlement zijn inmiddels gestart met hun procedures in het wetgevingsproces. Met het oog op de discussies die momenteel op beide plaatsen gaande zijn, hebben de Europese privacytoezichthouders een opinie aangenomen, vooral over kernbegrippen van de gegevensbescherming zoals de definitie van persoonsgegevens en het begrip toestemming.

Gedelegeerde handelingen

Ook biedt de opinie criteria om de zogeheten gedelegeerde handelingen die worden voorgesteld te analyseren en het effect hiervan te beoordelen. Met gedelegeerde handelingen kunnen het Parlement en de Raad de Europese Commissie de gelegenheid geven om bepaalde, niet-essentiële elementen van de nieuwe wetgeving aan te vullen of te wijzigen. In de nieuwe Europese privacywetgeving is een behoorlijk aantal gedelegeerde handelingen voorzien. In de bijlage bij de opinie heeft de Artikel 29-werkgroep een beoordeling opgenomen van de noodzakelijkheid van elke voorgestelde gedelegeerde handeling en eventueel een geschikt alternatief aangedragen.

Doelbinding

Een ander kernbegrip binnen de gegevensbescherming dat een belangrijke plaats inneemt in de nieuwe Europese privacyregelgeving is het begrip ‘doelbinding’. Dit houdt in dat persoonsgegevens alleen voor specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden mogen worden verzameld en niet verder mogen worden gebruikt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden. De Europese privacytoezichthouders zijn van plan begin volgend jaar een opinie over doelbinding aan te nemen. De Artikel 29-werkgroep zal een bijdrage blijven leveren aan lopende discussies over de reikwijdte van de nieuwe Europese privacywetgeving.

 

Bron: CBP

Print Friendly and PDF ^