Europees Parlement wil Europese aanpak fraude kilometertellers

Volgens het Europees Parlement wordt er voor minstens 1.31 miljard euro gefraudeerd met kilometertellers in tweedehands auto's. In een onlangs uitgebracht rapport roept het Europees Parlement op tot een Europese aanpak om dit probleem te bestrijden. Een van de voorstellen is om het Belgische car-pass systeem in heel Europa te implementeren.

De markt voor tweedehands auto's is in Europa groter dan de markt voor nieuwe auto's. Uit onderzoek blijkt dat met 30% tot 50% van de aangeschafte tweedehands auto's in Europa gesjoemeld is met de kilometerstand. Zo blijkt dat de auto's gemiddeld 60.000 kilometer meer hebben gereden dan op de teller vermeld staat. Naast dat consumenten hiervan de dupe zijn, heeft dit ook gevolgen voor de verkeersveiligheid omdat auto's onregelmatig worden gecontroleerd.

Daarom roept het Europees Parlement op tot actie. In het rapport komt het EP met twee voorstellen die op Europees niveau van meerwaarde kunnen zijn. Zo stelt het EP voor om nieuwe kilometertellers te installeren waarmee niet gefraudeerd kan worden. Een ander voorstel van het EP is het implementeren van het bestaande Belgische car-pass systeem in de gehele Europese Unie. Met dit systeem wordt van elke auto regelmatig de kilometerstand bijgehouden, waardoor fraude vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. In Belgie resulteerde het invoeren van dit systeem tot een daling van 97% van de fraudegevallen.

Bron: Europa Nu

 

Print Friendly and PDF ^