Eis: tot 18 maanden gevangenisstraf en beroepsverbod tegen verdachten PGB-fraude

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar geëist tegen twee verdachten van stelselmatige fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB). Volgens het OM hebben de 44-jarige man en de 31-jarige vrouw uit Dordrecht meer uren gedeclareerd aan de zorgkantoren dan dat zij daadwerkelijk aan de zorg van cliënten hebben verleend.

Naar aanleiding van tientallen aangiftes van cliënten en een melding van de GGD in Rotterdam is de Inspectie SZW een onderzoek gestart. Uit dit onderzoek blijkt dat cliënten in veel gevallen niet de zorg kregen die zij nodig hadden of waar zij een indicatie – en dus een PGB - voor hadden gekregen.

Ernst van de feiten

Cliënten hebben verklaard dat zij door beloften, zoals schuldvermindering, een woning en het verlenen van zorg, door verdachten gelokt zijn om zich bij de zorgonderneming aan te melden. Vervolgens moesten de cliënten een aparte bankrekening openen waarop alle inkomsten, zoals uitkeringen, zorg- en huurtoeslag, werden gestort. Het beheer van die aparte bankrekening, inclusief zogenaamde TAN-codes, moesten ze uit handen geven aan de verdachten. De verdachten hielden de cliënten voor dat zij hen zouden helpen met budgetbeheer en schuldsanering. Cliënten kregen hooguit nog beperkt leefgeld. De cliënten hadden geen zicht op wat er gebeurde op die bankrekening en zonder dat ze het wisten kwam hier ook het door de verdachten aangevraagde PGB terecht. In de praktijk bleken de schulden van cliënten in de periode dat zij onder beheer van het zorgbedrijf stonden, alleen maar te zijn toegenomen.

Strafeisen

“Verdachten hebben als zorgverlener stelselmatig misbruik gemaakt van cliënten die aan hun zorg waren toevertrouwd om er zelf financieel beter van te worden,” aldus de officier van justitie op zitting. “En dat in een sector die maar één doel heeft: mensen helpen. Daar komt nog bij dat het in dit geval ging om zeer kwetsbare cliënten. De enige reden dat verdachten hiermee gestopt zijn is het optreden van de Inspectie SZW.”

Mede gezien het vuurwapen en de illegale geneesmiddelen die tijdens de doorzoeking zijn aangetroffen, vindt de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden voor de 44-jarige man op zijn plaats. Tegen de 31-jarige vrouw eiste de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. Naast een gevangenisstraf eiste de officier voor beide verdachten een beroepsverbod: “Zij mogen in ieder geval de komende jaren niet meer werkzaam zijn in de zorg, ter bescherming van een kwetsbare groep mensen. Maar ook om het risico in te perken dat verdachten zich in de toekomst opnieuw schuldig zullen maken aan fraude in de zorg.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^