Eis: 152.500 euro boete tegen Yara Sluiskil

Het Openbaar Ministerie heeft op 16 november voor de rechtbank in Middelburg een boete van in totaal 152.500 euro geëist tegen Yara Sluiskil BV. Het bedrijf heeft volgens het OM niet alles gedaan om een zwaar ongeval -waarbij een monteur brandwonden opliep- te voorkomen. Daarnaast heeft Yara  in maart 2012 en in januari 2014 in strijd met de vergunning afvalwater geloosd op het kanaal van Gent naar Terneuzen. Aan de lozing in maart 2012 ging een ongewoon voorval vooraf en dat is niet gemeld aan het bevoegd gezag. Het arbeidsongeval vond plaats op 15 juli 2013. Een monteur die onderhoudswerkzaamheden uitvoerde liep brandwonden op, omdat er door een onbekende oorzaak ammoniaksmelt van 160 graden uit een mengvat spoot. Hij droeg geen beschermende kleding, wat wel had gemoeten en waar Yara als BRZO-bedrijf op had moeten controleren. Daarnaast werd de ruimte waarbinnen het ongeval plaatsvond gebruikt als sluiproute, waardoor er regelmatig mensen door de ruimte liepen die niet alleen niet de juiste beschermende kleding droegen, maar die er ook niets te zoeken hadden.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek door Rijkswaterstaat dat Yara in strijd met de waterwet meermalen onvergund afvalwater heeft geloosd op het kanaal tussen Gent en Terneuzen. Van februari 2012 tot en met maart 2012 had de zuiveringsinstallatie problemen door de vorst. Hierdoor kon het procescondensaat dat extra verontreinigd was door opstartproblemen in de fabriek niet gezuiverd worden. Dit ongewone voorval had gemeld moeten worden aan het bevoegd gezag. Op 6 maart 2012 besloot Yara het verontreinigd procescondensaat te lozen op het kanaal, in strijd met de vergunning. In januari 2014 was er weer een lozing. Er werd iets veranderd in het bedrijfsproces (zonder risicoanalyse vooraf wat wel had gemoeten) waardoor het condensaat extra verontreinigd raakte met methanol. Het waterleidingbedrijf wilde het extra verontreinigde condensaat niet hebben dus stuurde het terug naar Yara. Het bedrijf loosde het met methanol verontreinigd condensaat uiteindelijk op het kanaal. Ook dit was in strijd met de vergunning.

Het OM vindt de voorvallen ernstig, want Yara is een BRZO-bedrijf waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en daar hoort veiligheid altijd op de eerste plaats te komen. Dat is hier niet gebeurd. Ze hebben er niet alles aan gedaan om de voorvallen te voorkomen, dan wel de gevolgen voor mens en milieu beperkt te houden. Het doorgaan van het bedrijfsproces stond voorop, met alle risico' s van dien. Mede daarom vindt het OM een boete van in totaal 152.500 euro passend. Het OM eiste 75.000 euro boete vanwege het arbeidsongeval. Voor de lozingen op het kanaal eiste het OM in totaal 50.000 euro. Voor het niet melden van het ongewoon voorval in maart 2015 eiste het OM 27.500 euro boete.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^