Na kritisch debat neemt Eerste Kamer het Wetsvoorstel Uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis met ruime meerderheid van stemmen aan

De Eerste Kamer heeft gisteren het Wetsvoorstel Uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis aangenomen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 6 mei 2014. Het voorstel is op 13 mei 2014 na stemming bij zitten en opstaan aan- genomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

Dit wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een aantal gronden toe waar bij geweld in de openbare ruimte en geweld tegen per- sonen met een publieke taak voorlopige hechtenis opgelegd kan worden. De berechting van het misdrijf moet dan via het snelrecht binnen 17 dagen en 15 uren plaatsvinden.

Print Friendly and PDF ^