Eerste Kamer akkoord met aanpassing bestuursprocesrecht

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een voorstel ter wijziging van het bestuursprocesrecht. Dit voorstel verbetert in het bestuursprocesrecht de procedures bij de geschillenbeslechting. Ook zorgt het voorstel voor een herverdeling van de bevoegdheden tussen de hoogste bestuursrechters, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.  

Print Friendly and PDF ^