Doorzoekingen in onderzoek naar miljoenenfraude met afval

Het Milieuteam van de Politie Eenheid Rotterdam doorzoekt een papier- en plasticrecyclingbedrijf in de omgeving van Rotterdam in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude en illegale grensoverschrijdende afvaltransporten binnen Europa en naar Azië. Het bedrijf verdiende vermoedelijk in 2011 en 2012 enkele miljoenen euro's met de fraude. Er is behalve op administratie ook beslag gelegd op bedrijfspanden, vorkheftrucs, een papierpers en luxe personenauto's. Behve het recyclingbedrijf, is er ook een groothandel in afval- en recycle goederen in Rotterdam doorzocht. De politie wordt bij de doorzoekingen ondersteund door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Douane en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Vermoedelijke werkwijze

De verdenking is dat het recyclingbedrijf papier- en plasticafval, verontreinigd met huishoudelijk afval uit Europese landen naar Nederland haalde, zonder de autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen. Dit had wel gemoeten volgens de Europese regels voor overbrenging van afval (EVOA). Daarnaast werden begeleidende documenten vermoedelijk vervalst, om zo de ware aard van het afval te verbergen. In de begeleidende documenten stond dat het om afval ging dat nog hergebruikt kan worden, terwijl de containers een mengsel met ook niet-herbruikbaar afval bevatten. Het bedrijf stuurde het afval vervolgens door naar onder meer China, Maleisië en Taiwan, wederom zonder de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen. Ook werd geen toestemming gevraagd aan het land waar het afval naartoe ging, terwijl dit -gezien de aard van het afval- wel had gemoeten. Het motief is vermoedelijk geldelijk gewin. Aan afval dat nog hergebruikt kan worden kan je geld verdienen, voor de verwerking van een mengsel met niet niet-herbruikbaar afval moet je betalen.

Concurrentievervalsing en schade voor mens en milieu

Het internationaal transport van afval is aan regels gebonden, omdat er zicht moet zijn op de verantwoorde verwerking van afval. De export van huishoudelijk afval naar Azië is verboden, omdat er geen zicht is op de verwerking van dat afval in Azië. De kans is groot dat het afval daar op niet-verantwoorde wijze verwerkt wordt, waardoor er schade kan ontstaan voor mens en milieu. Afval dat op een goede manier te hergebruiken is - zoals ‘schoon papier'- mag wel naar Azië geëxporteerd worden. Met het niet naleven van de Europese regels voor afvaltransporten zijn grote winsten te behalen. Dit leidt ertoe dat fraudeurs een concurrentievoordeel kunnen halen ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Mede daarom pakt de overheid dit aan. Het vermogen dat het bedrijf vermoedelijk verdiend heeft door zich niet aan de regels te houden wordt waar mogelijk afgepakt, want misdaad mag niet lonen.

Proefopstelling voor de aanpak zware milieucriminaliteit

Het onderzoek komt voort uit een samenwerkingsverband voor de aanpak van zware milieucriminaliteit, de EVOA-proefopstelling. Om afvalcriminaliteit effectief te bestrijden is kennis-, expertisedeling en samenwerking tussen de verschillende opsporingsinstanties en toezichthouders noodzakelijk. Daarom is er in de regio Rijnmond de ‘proefopstelling aanpak zware milieucriminaliteit' opgezet voor EVOA. De Politie, de ILT, ILT-IOD, DCMR, Douane en het OM werken samen om informatie te vergaren, waar mogelijk te delen, te analyseren en een gezamenlijk plan van aanpak te maken.

 

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^