Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar mestfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben gister vier doorzoekingen verricht in de provincie Brabant. Ook vonden er doorzoekingen plaats in Zwitserland, Duitsland, België en Polen. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op het verhullen van internationale meststromen, waaraan een mestintermediair uit de provincie Brabant vermoedelijk miljoenen euro's aan heeft verdiend. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Onderzoek

De mesthandelaar, wordt samen met nog vier andere verdachten, verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschrifte. De verdachten hebben vermoedelijk door het gebruik van diverse BV's in verschillende landen grote hoeveelheden mest proberen te verhullen. In de Meststoffenwet staat hoeveel mest per hectare grond mag worden toegediend omdat anders grote hoeveelheden fosfaat en nitraat in de bodem en het grondwater komen.

Bij metingen de afgelopen jaren is gebleken dat op veel plaatsen in Nederland het gehalte aan mineralen te hoog is in de bodem (zie evaluatie meststoffenwet 2012). Dit heeft een nadelig effect voor het milieu en daarom zijn er strenge eisen gesteld . Als veehandelaren meer mest hebben dan ze zelf kunnen gebruiken moeten ze hier fikse boetebedragen voor betalen. Het vermoeden is dat verdachten deze mest van veehandelaren hebben afgenomen maar vervolgens niet volgens de regels verwerkt hebben. Bij de doorzoekingen zijn administratie en computers in beslag genomen. De doorzoekingen in Polen, Zwitserland, België en Duitsland vonden plaats in samenwerking met Eurojust. Ook hier zijn administratie en computers in beslag genomen.

Afpakken

Met het niet naleven van de Meststoffenwet zijn grote winsten te behalen. Dit leidt ertoe dat fraudeurs een concurrentievoordeel kunnen halen ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Daarom pakt de overheid dit aan. Er is dan ook een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart. Het vermogen dat verdachten vermoedelijk verdiend hebben door zich niet aan de regels te houden wordt waar mogelijk afgepakt. Er zijn onder andere auto's, quads, motoren en een tractor in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op onroerend goed van verdachten.

Bron: Openbaar Ministerie

Print Friendly and PDF ^