Doorzoekingen & aanhoudingen in onderzoek naar PGB-fraude

De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft gisteren, onder leiding van het Functioneel Parket, drie verdachten aangehouden op verdenking van stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). In dit onderzoek is onder andere samengewerkt met de Rijksrecherche. De Inspectie SZW heeft 10 woningen en bedrijfspanden in Schiedam, Rotterdam en Roosendaal doorzocht. Daarbij is beslaggelegd op diverse vermogensbestanddelen, zoals bankrekeningen en vier auto’s omdat misdaad niet mag lonen. Tevens zijn er vuurwapens en munitie aangetroffen. Het totale wederrechtelijke voordeel voor de verdachten wordt voorlopig geschat op minimaal 2 miljoen. Onderzoek hiernaar loopt nog en dit bedrag kan nog toenemen. Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus. Een zorgverzekeraar deed aangifte. De zorgbureaus leverden vermoedelijk minder zorg dan verantwoord werd of zij leverden geen zorg. De PGB indicaties, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), werden mogelijk door frauduleuze handelingen onterecht verstrekt dan wel opgehoogd. Daarnaast bestaat het vermoeden dat er sprake was van fictieve arbeidsovereenkomsten met zorgverleners uit Turkije. Op basis van deze arbeidsovereenkomsten werden de partners van zorgverleners naar Nederland gehaald.

Het vermoeden is dat de zorgbureaus samen met de budgethouders een PGB hebben aangevraagd. Sommige budgethouders werden door de zorgbureaus buiten spel gezet waardoor deze budgethouders geen zicht hadden op hun PGB. Onderzocht wordt in hoeverre de budgethouders op de hoogte waren van de ten onrechte verantwoorde zorg.

Fraude met PGB ondermijnt verzorgingsstaat

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team dat speciaal is opgericht om fraude met zorggelden aan te pakken. Dit team is onderdeel van de directie Opsporing van de Inspectie SZW en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Een PGB is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp behoeft, deze zelfstandig kan inkopen. Een zorgbehoevende heeft daarvoor een indicatie voor zorg nodig. Het geld is alleen bedoeld voor zorg en mag niet worden uitgegeven aan andere zaken. Fraude met PGB ondermijnt de verzorgingsstaat.

 

Print Friendly and PDF ^