Doorzoeking in onderzoek naar fraude met zorggelden

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft afgelopen woensdag vier panden in den Haag en één in Rotterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met zorggelden (PGB). De omvang van de fraude is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om tonnen.

De verdachten zijn een zorginstelling en een stichting die de gelden beheert voor cliënten die zorg nodig hebben. Ook twee bestuurders/werknemers zijn als verdachte aangemerkt. Een deel van de cliënten is de Nederlandse taal niet machtig. Het vermoeden is dat de verdachten met DigiD van cliënten hebben ingelogd bij onder andere de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Zij zouden minder zorg hebben geleverd dan gefactureerd. De onrechtmatig verdiende gelden zouden vervolgens zijn witgewassen.

Bij de doorzoeking van drie woningen en een bedrijfspand in Den Haag en een bedrijfspand in Rotterdam is administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen, omdat misdaad niet mag lonen.

Zorgfraude kan zorgstelsel ondermijnen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team dat speciaal is opgericht om fraude met zorggelden aan te pakken. Dit team is onderdeel van de directie Opsporing van de Inspectie SZW en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en ketenpartners hier krachtig tegen op.

PGB

Een PGB is een geldbedrag waarmee mensen met een zorgvraag of een ondersteuningsbehoefte zelf hun zorg kunnen inkopen bij een zorgaanbieder van hun keuze. Tot 1 januari 2015 was de PGB-regeling onderdeel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds de stelselherziening van 1 januari 2015 is het PGB verankerd in zowel de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

DigiD

Met DigiD kan men inloggen op websites van de overheid, pensioenfondsen en de zorg. Zo weten deze organisaties wie er gebruik maakt van hun digitale diensten. Een DigiD is strikt persoonlijk en moet niet gedeeld worden met anderen.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^