Doelen aanleveren fraudezaken ruimschoots behaald door politie

De politie en het OM maakten voor de periode 2015-2018 afspraken met de regionale eenheden over de aanlevering van zaken op het gebied van horizontale fraude. In 2016 diende de politie zaken aan te leveren die leiden tot de inschrijving bij het OM van 1600 verdachten met de classificatie horizontale fraude.

Met de inschrijving van 2780 verdachten door de eenheden behaalde de politie deze doelstelling. Daarnaast leverde de Landelijke Eenheid 14 verdachten aan.

 

Publiek Private Samenwerking

Voor het versterken van fraudepreventie investeert het korps in publiek-private samenwerking (PPS). De politie neemt deel aan diverse netwerken, bijvoorbeeld het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, waarin overheid en bedrijfsleven participeren. Onderdeel van deze benadering vormen de gesprekken met specifieke stakeholders, die fraudeurs (kunnen) faciliteren – vooral binnen de financiële, ICT- en telecominfrastructuur. Deze gesprekken zijn de kern van de PPS-aanpak en krijgen met nieuwe fraudevormen ook steeds weer nieuwe inhoud. Ze leiden er in een aantal gevallen toe dat private partners een (groter) aandeel nemen in fraudepreventie. Goede voorbeelden daarvan zijn de verzekeringsbranche en de krachtenbundeling van het LMIO, de banken en onlinehandelsplaatsen op het gebied van aan- en verkoopfraude via internet.

 

Voor meer informatie:

 

Print Friendly and PDF ^