DNB meldpunt fraude en corruptie van start

De Nederlandsche Bank heeft op 12 februari jl. het het Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector geopend.  Dit meldpunt moet DNB helpen om uitwassen in de financieel-economische branche sneller op te sporen. Dit meldpunt moet DNB helpen om uitwassen in de financieel-economische branche sneller op te sporen. Met het DNB Meldpunt Misstanden wil DNB een extra ingang bieden om misstanden in de financiële sector te voorkomen of te beëindigen.
Professionals in de financiële sector, zoals werknemers, maar ook adviseurs en juridisch dienstverleners kunnen in aanraking komen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiële instelling. DNB spoort klokkenluiders aan om melding te doen van corruptie, witwassen, belangenverstrengeling, verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte, vastgoedfraude, manipulatie van financiële benchmarks en de financiering van terrorisme.

 

Klik hier voor meer informatie.
Print Friendly and PDF ^