DNB Jaarverslag: In 2016 let DNB scherp op expliciteren risicobereidheid voor integriteit door instellingen

Op 24 maart 2016 heeft De Nederlandse Bank het Jaarverslag 2015 gepubliceerd. Uit het verslag blijkt dat DNB nog vaak ziet dat financiële instellingen hun verantwoordelijkheid niet nemen en de naleving van regels niet op orde hebben. Een aanzienlijk deel van de financiële instellingen analyseert de integriteitsrisico’s van hun activiteiten onvoldoende. Zo blijkt bijvoorbeeld regelmatig dat instellingen hun cliënten niet kennen en niet vaststellen waar het geld van bepaalde hoog risicocliënten vandaan komt. Ook worden basale screenings niet altijd uitgevoerd, waardoor op sanctielijsten voorkomende personen als cliënt geaccepteerd kunnen worden of instellingen niet doorgronden hoe kwetsbaar bepaalde structuren voor criminele geldstromen zijn. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat veel instellingen hun integriteitsrisico’s onvoldoende kennen. DNB heeft vastgesteld dat bij een aanzienlijk deel van de financiële instellingen de analyse van de integriteitsrisico’s onvoldoende is. Een te groot aantal Nederlandse financiële instellingen heeft moeite om te zien hoe zij geraakt kunnen worden door financieel economische criminaliteit.

DNB zet erop in dat instellingen ten minste de basisvereisten goed naleven. Hierbij gaat het om een adequaat niveau cliëntenonderzoek, screening, transactiemonitoring en een tijdige melding van ongebruikelijke transacties. Ook het actief detecteren van mogelijke financiering van terrorisme en het direct melden van transacties die daarmee verband kunnen houden, zijn cruciaal. DNB zal hier in 2016 prioriteit aan blijven geven.

Een risicogebaseerde benadering kan niet effectief zijn zonder een goede risicoanalyse. In 2015 heeft DNB tegen deze achtergrond aandacht gevraagd voor het verbeteren van de systematische integriteitsrisicoanalyse, onder meer door het uitgeven van richtsnoeren en het delen van good practices. In 2016 wordt dit voortgezet en zal er scherp op gelet worden dat instellingen hun risicobereidheid voor integriteit expliciteren. Dit onderstreept de eigen verantwoordelijkheid van de instelling.

 

 

Print Friendly and PDF ^